Header Ads

Còn bao nhiêu phút nữa đến sự kiện chia tách bitcoin

loading...

Còn 0 giờ 0 phút 0 giây đến chia tách
Mạng lưới Bitcoin sẽ chia tách ngay sau khi một khối lớn hơn 1MB đã được sản xuất theo các đặc tả kỹ thuật UAHF .

Thời gian đếm ngược đến sự kiện trọng đại của đồng tiền bitcoin - Rất có thể xuất hiện một blockchain mới (đồng tiền mới được chia tách từ bitcoin) tại thời điểm 12:20 ngày 1 tháng 8 năm 2017 giờ UTC.

Thời điển chia tách bitcoin

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.