Header Ads

Tổng Quan Về Dự Án Medichain - Blockchain trong lĩnh vực dữ liệu y tế.

loading...

Trong thời gian vừa qua có rất nhiều các dự án huy động vốn bằng hình thức phát hành tiền điện tử lần đầu tiên (đây là hình thức huy động vốn rất thịnh hành trong năm nay). Các dự án Ico hiện nay rất đa dạng trong nhiều lĩnh vực. Trong vài ngày qua một dự án blockchain tronh lĩnh vực dữ liệu y tế xuất hiện là Medichain.


Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại: https://medichain.online

Vậy Medichain là gì?

Medichain cung cấp cho bệnh nhân quyền sở hữu dữ liệu bệnh án. Cho phép người dùng có thể lưu trữ hồ sơ bệnh án của mình và cho phép các chuyên gia khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận thông qua hệ thống blockchain EMR.

1. Mạng lưới dữ liệu: dữ liệu có thể luân chuyển giữa các nhà cung cấp dịch vụ y tế, các chuyên gia, các công ty bảo hiểm.

2. Dữ liệu an toàn và ẩn danh: tất cả các thông tin được lưu trữ trên blockchain và hoàn toàn ẩn danh.

3. Không có chi phí cho bệnh nhân và chuyên gia: Dữ liệu được tạo ra từ các bệnh nhân và cung cấp dữ liệu cho các nhà khoa học, bác sĩ trong vấn đề nghiên cứu.

Lợi ích của Token MCU.

Chủ sở hữu token có những quyền lợi gì.

1. Các Dịch vụ Dữ liệu Y tế Thể chế (bao gồm Chẩn đoán).
2. Dịch vụ Dữ liệu Nghiên cứu Y khoa.
3. Bất kỳ / Tất cả các giao dịch kinh doanh trong tương lai bổ sung trên nền tảng MediChain.
4. Chương trình Nghiên cứu bỏ phiếu. Có cơ hội để xác định trọng tâm của nghiên cứu trong tương lai.
5. Lưu trữ và truyền dữ liệu cá nhân.
6. Dịch vụ Dữ liệu Y tế Cá nhân.
7. Giảm giá MCU.

Đội ngũ phát triển.


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.